• Er dagens infrastruktur tilpasset el-syklister? 

   Haverstad, Maren Jansson (Master thesis, 2017)
   En stadig større andel av dagens syklister benytter el-sykkel. El-sykkelen skiller seg fra den tradisjonelle sykkelen ved at den er tyngre og at man får hjelp av en motor til å bevege seg framover. Motoren bidrar opp til ...
  • STRATMOD til transportplanlegging i by, case Trondheim 

   Skatvedt, Ola (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven er delt inn i tre deler: 1) prosessrapport, 2) vitenskapelig ar-tikkel og 3) vedlegg. Prosessrapporten er ment som en mer gjennomgående beskrivelse av arbeidet, med en grundigere beskrivelse av hvordan ...