Show simple item record

dc.contributor.authorVegdirektoratet
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-11-14T12:26:29Z
dc.date.available2019-11-14T12:26:29Z
dc.date.issued1994-03
dc.identifier.isbn82-7207-356-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2628557
dc.description.abstractDenne kvalitetssikringshåndboka beskriver det overordnede kvalitetssystemet for Statens vegvesen. Kvalitetssikring skal sikre at etaten oppnår riktig kvalitet på det vi utfører. Statens vegvesen bygger på mål- og rammestyring som styringsform. Arbeidet med kvalitetssikring er et hjelpemiddel til å fastlegge målene, oppnå og dokumentere resultatene av disse. Kravene i denne håndboka skal oppfylles. Vegdirektøren har det overordnede ansvaret for kvalitetssystemet i Statens vegvesen. Vegsjefen har ansvaret for lokal tilrettelegging og praktisk utøving av kvalitetssikring i det enkelte fylke. De enkelte fagavdelinger i Vegdirektoratet har ansvaret for å legge forholdene til rette for håndterbare og praktiske kvalitetssystem. Veglaboratoriet koordinerer ajourhold og komplettering av systemet innenfor rammer som legges av Vegdirektøren. Veglaboratoriet har inntil videre også ansvaret for revisjon av denne håndboka. Tidligere utgave (utgitt i 1993) var beheftet med en del feil og mangler. Dette er rettet opp. Det er tatt med et vedlegg om "Krav til kvalitetssikringshåndbøker på nivå B".nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesHåndbok/Statens vegvesen;144
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKvalitetssikringnb_NO
dc.subjectHåndboknb_NO
dc.subjectRetningslinjernb_NO
dc.subjectKvalitetssystemnb_NO
dc.titleKvalitetssikring : Overordnet del (Nivå A) : [Håndbok 144]nb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal