Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVegdirektoratet
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-10-31T12:40:28Z
dc.date.available2019-10-31T12:40:28Z
dc.date.issued1983-03
dc.identifier.isbn82 -7207-122-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625606
dc.description.abstractEtter forslag fra arbeidsdelingsutvalget og videre bearbeiding av Vegdirektoratet er følgende arbeidsområde delegert til vegsjefene i B-Rundskriv nr. 47/82 av 30. juni 1982: "Vegsjefene gis ansvaret for økonomisk oppfølging og framdrift ved anlegg av bruer, ferjekaier og andre byggverk i riksvegnettet. Vegsjefene innhenter og vurderer anbud, avgjør anbud innen gjeldende fullmaktsgrense og inngår kontrakt med entreprenør." Saksområdet spenner fra utarbeidelsen av byggeplaner til ferdigstillelse av byggverket. Det har også vært behandlet i Bruutvalget og på Brukonferansen høsten 1981 og er drøftet med rådgivende ledergruppe. Retningslinjene er utarbeidet for å samordne og supplere gjeldende regelverk og praksis samt gi en fremstilling av saksområdet til hjelp for saksbehandlere ved Vegkontorene og i Vegdirektoratet I vedlegg 1 er vist en skjematisk fremstilling av saksgangen ved entreprisearbeider. Henvisninger til gyldige rundskriv, retningslinjer og andre referanser er markert i teksten med <>, og famlet i referanselisten i vedlegg 2.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesHåndbok/Statens vegvesen;103
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectRetningslinjernb_NO
dc.subjectHåndboknb_NO
dc.subjectØkonominb_NO
dc.subjectBruernb_NO
dc.subjectFramdriftnb_NO
dc.subjectOppfølgingnb_NO
dc.subjectBruarbeidernb_NO
dc.titleØkonomi og framdrift- Bruer : Økonomisk oppfølging og framdrift ved bruarbeider : [Håndbok 103]nb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal