Show simple item record

dc.contributor.authorOctavio de Toledo, Daniel
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-10-22T08:24:39Z
dc.date.available2019-10-22T08:24:39Z
dc.date.issued2016-05
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623638
dc.descriptionDenne rapporten tilhører Prosjekt 4: Fremtidens tunneler. Prosjektet skal bidra til at fremtidige tunneler bygges med materialer, utførelse og kontroll bedre tilpasset det miljøet konstruksjonene er utsatt for. Prosjektet skal bygge videre på arbeidet i Moderne Vegtunneler, samt innspill fra Prosjekt 2: Tilstandsutvikling tunneler, med hovedfokus på tunnelkonstruksjonen i et levetidsperspektiv. Prosjektet skal resultere i at installasjoner i fremtidige tunneler oppnår tiltenkt levetid med reduserte og mer forutsigbare drift‐ og vedlikeholdskostnader.nb_NO
dc.description.abstractDenne rapporten er den første av totalt seks rapporter fra et to-årige FoU-samarbeid Varige konstruksjoner har med detspanske engineering-selskapet Geocontrol. Samarbeidet er rettet mot utvikling av energieffektive tunneler gjennom prosjektet ENERTUN som Geocontrol leder. ENERTUN gjennomføres i regi av EEA GRANTS, en samarbeidsorganisasjon der EØS-landene Norge, Island og Lichtenstein gir midler og tilskudd (via Innovasjon Norge) til 16 EU-land i Sentral- og Sør-Europa. Rapporten gir en beskrivelse av innholdet i ENERTUN-prosjektet med hovedvekt på status for dagens teknologi og målsetting for energieffektive tiltak i tunnelene. Varige konstruksjoner består, i tillegg til et overordnet implementeringsprosjekt, av fire prosjekter: Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer Prosjekt 2: Tilstandsutvikling tunneler Prosjekt 3: Fremtidens bruer Prosjekt 4: Fremtidens tunneler This report is the first of a total of six reports from a two-year R&D collaboration Durable structures have with the Spanish engineering company Geocontrol. The partnership is aimed at developing energy efficient tunnels through the project ENERTUN as Geocontrol leads. ENERTUN is pursued by the EEA GRANTS, a cooperative organization where the EEA countries Norway, Iceland and Lichtenstein provides funds and grants (via Innovation Norway) for 16 EU countries in Central and Southern Europe. The report provides a description of the contents of the ENERTUN project with emphasis on the state of today's technology and objectives for energy efficiency measures in the tunnels.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;551
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFOUnb_NO
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectVarige konstruksjonernb_NO
dc.subjectTunnelernb_NO
dc.subjectENERTUNnb_NO
dc.subjectEnergieffektivnb_NO
dc.titleEnergieffektive tunneler - ENERTUN - D1.1 : Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015nb_NO
dc.title.alternativeEnergy efficiency in tunnels- ENERTUN - D1.1 : Benchmarking on technology and energy efficiency for road tunnelsnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO
dc.relation.projectFoU prosjekt [603242]nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal