Bakgrunnen for FoU-programmet var det pågående forfallet på vegnettet, noe som ga grunn til å se på hvordan vi bygger og forvalter konstruksjonene i infrastrukturen. Bruer og tunneler er særlig kritiske konstruksjoner, der stenging kan gi til dels store konsekvenser for både næringsliv og privatpersoner. Formålet med FoU-programmet var å bidra til med forutsigbarhet i drift- og vedlikeholdsfasen for konstruksjonene, samt å øke bevisstheten og kunnskapen om materialer og løsninger både i Statens vegvesen og bransjen for øvrig. De konkrete målene var å bidra til oppdatering av Statens vegvesens regelverk, sørge for økt kunnskap om miljøpåkjenninger og nedbrytningsmekanismer for bruer og tunneler, samt å gi konkrete forslag til valg av materialer og løsninger.

Recent Submissions

View more