Show simple item record

dc.contributor.authorSolfjeld, Ingjerd
dc.contributor.authorAbrahamsen, Hege
dc.coverage.spatialNorway, Oslonb_NO
dc.date.accessioned2019-10-08T10:50:30Z
dc.date.available2019-10-08T10:50:30Z
dc.date.issued2019-10
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620863
dc.descriptionBjørvikaprosjektet er en del av transformasjonen av havneområdet i Oslo. Bjørvika var i middelalderen sentrum i Oslo med kongebolig og en livlig havn. Mye har skjedd siden da og mange Osloborgere husker «trafikkmaskinen», en gedigen rundkjøring med to etasjer og flere kjørefelt. I flere ti-år var havneområdet i Bjørvika dominert av trafikk og lagerbygninger. Bjørvikaprosjektet har vært banebrytende på flere måter de siste årene, ikke bare når det gjelder plantevalg. Det mest omtalte tiltaket har vært byggingen av Operatunellen, en senketunell under havet som leder trafikken på E18 bort fra gatene i området. Det la grunnlaget for bygging av trivelige bygater med et frodig preg og et stort utvalg av trær og busker. Vi kan med stolthet si at Statens vegvesen har vært sentral i forvandlingen av denne delen av Oslo og lagt til rette for utvikling av en dynamisk bydel med livlig aktivitet. Statens vegvesen har satt det grønne preget på den nye bydelen med byggingen av parkgata Dronning Eufemias gate.nb_NO
dc.description.abstractDronning Eufemias gate er en bygate i havneområdet i Oslo. Vi har evaluert de 57 ulike treslagene som er plantet langs gaten i 2014 og 2015. Rapporten inneholder en tabell med oversikt over stammeomkrets målt i 2017 og 2018. Generelt viser resultatene fra dette FoU- prosjektet at trærne er i god vekst og utvikling fem år etter planting. Gaten er bygget av og driftes av Statens vegvesen.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region østnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;426
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Region østnb_NO
dc.subjectFOUnb_NO
dc.subjectGaternb_NO
dc.subjectGrøntanleggnb_NO
dc.subjectParkgatenb_NO
dc.subjectGatetrenb_NO
dc.subjectTilvekstnb_NO
dc.titleEvaluering av trær i Dronning Eufemias gatenb_NO
dc.title.alternativeTree Assessment in Dronning Eufemias gatenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO
dc.relation.projectFoU prosjekt [110134]nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal