Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnoblauch Brathaug, Monica
dc.coverage.spatialNorway, Trøndelag, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2019-09-24T06:49:44Z
dc.date.available2019-09-24T06:49:44Z
dc.date.issued2019-09
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618338
dc.description.abstractRapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2018. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. Rapporten sier også litt om foreslått tiltak i etterkant av ulykkene. Rapporten er basert på data fra UAG-rapportene som er utarbeidet fra den enkelte ulykke. Det var til sammen 16 dødsulykker i 2018 med til sammen 16 omkomne.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region midtnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;403
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Region midtnb_NO
dc.subjectTrafikksikkerhetnb_NO
dc.subjectUlykkernb_NO
dc.subjectAnalysenb_NO
dc.subjectDødsfallnb_NO
dc.subjectUAGnb_NO
dc.titleDødsulykker i vegtrafikken - Dybdeanalyse : Region midt 2018nb_NO
dc.title.alternativeIn Depth Analysis of Fatal Road Accidents : Central Region 2018nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal