Show simple item record

dc.contributor.authorGjerstad, karl Idar
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-09-17T10:21:55Z
dc.date.available2019-09-17T10:21:55Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617165
dc.descriptionDenne rapporten er skrevet som støttedokument til Statens vegvesens Håndbok v712 Konsekvensanalyser, kapittel 5.7.3 Lokal luftforurensning (2018). Rapporten bygger på det som var nyeste forskning innen helseeffekter som følge av svevestøv fra Folkehelseinstituttet fra 2016. Parallelt som denne rapporten har blitt skrevet har Folkehelseinstituttet oppdatert dette arbeidet gjennom rapporten Konsentrasjons-responskurver for lave konsentrasjoner av fint svevestøv (2018). Denne nye rapporten gir en oppdatert kunnskap på fagfeltet og dette vil trolig få følger for prissetting av utslipp av svevestøv. Derfor vil trolig innholdet i denne rapporten bli revidert innen kort tid. Rapporten presenteres likevel i sin nåværende form for å vise grunnlaget bak prissetting av svevestøv som ligger nåværende Håndbok v712 (2018).nb_NO
dc.description.abstractStatens vegvesen har oppdatert Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Til oppdatering av kapittel 5.7.3 Lokal luftforurensning ble det gjort flere analyser og beregninger som ikke er beskrevet i detalj i Håndbok V712. Denne rapporten beskriver analysene som ligger bak prissetting av svevestøv i Håndbok V712 og håndboka refererer til denne rapporten i fotnote 36.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektroatetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;115
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectSvevestøvnb_NO
dc.subjectPrissettingnb_NO
dc.subjectVegstøvnb_NO
dc.subjectHelseeffekternb_NO
dc.subjectV712nb_NO
dc.subjectAnalysenb_NO
dc.subjectBeregningernb_NO
dc.titlePrissetting av helsebelastning av svevestøv : støttedokument til Statens vegvesens håndbok V712nb_NO
dc.title.alternativeSocio-economic pricing of health burden from exposure of particulate matter : Support document to the Norwegian Public Roads Authority's handbook V712nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber16nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal