Show simple item record

dc.contributor.authorEide Helle, Tonje
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-09-13T07:46:32Z
dc.date.available2019-09-13T07:46:32Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616707
dc.description.abstractHausten 2018 utførte Statens vegvesen nye grunnundersøkingar og laboratorieforsøk på dei kaliumklorid-stabiliserte kvikkleireområda Ulvensplitten i Oslo og Dragvoll i Trondheim, 46 og 6 år etter installasjon av saltbrønnar. Målsetjinga med studiet er å dokumentere langtidseffekten av kaliumklorid på dei geotekniske eigenskapane i kvikkleirer med høg sensitivitet. Studiet viser at kaliumklorid forbetrar dei geotekniske eigenskapane tilstrekkeleg til å hindre retrogessiv skredutvikling, og reduserar risikoen for progressiv brotutvikling i kvikkleireområder.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;223
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectKvikkleirenb_NO
dc.subjectGrunnforsterkningnb_NO
dc.subjectGeokjeminb_NO
dc.subjectMineraloginb_NO
dc.subjectGrunnundersøkelsernb_NO
dc.subjectLaboratorieforsøknb_NO
dc.subjectUlvensplittennb_NO
dc.subjectDragvollnb_NO
dc.subjectStabiliseringnb_NO
dc.subjectKaliumkloridnb_NO
dc.titleStabilisering av kvikkleirer med kaliumklorid : langtidseffekt Ulvensplitten og Dragvollnb_NO
dc.title.alternativeStabilising quick clays by using potassium chloride : Long-term effect Ulvensplitten and Dragvollnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber173nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal