Now showing items 21-27 of 27

  • FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017-2021 

   Pedersen, Bård M. (Statens vegvesens rapporter;865, Report, 2022-09)
   FoU-programmet Bedre bruvedlikehold ble gjennomført i perioden 2017-2021. Programmet har bestått av 4 prosjekter: Forvaltningsverktøy for bruer, Armeringskorrosjon i betong, Alkalireaksjoner i betong og Rehabilitering av ...
  • Lundevann - feltforsøk med overflatebehandling 

   Rodum, Eva; Larsen, Claus K. (Statens vegvesens rapporter;849, Report, 2022-11)
   Rapporten gir en oppsummering av resultater fra et feltforsøk med ulike overflateprodukter på Lundevann bru. Små prøveplater ble påført to hydrofoberende impregneringer og to belegg og utplassert på bruas kantdrager i 1998 ...
  • Inspeksjon av bruer med alkalireaksjoner 

   Rodum, Eva; Pedersen, Bård M. (Statens vegvesens rapporter;852, Report, 2022-12)
   Rapporten gir en innføring i skademekanismer, skadetyper og konsekvenser av alkalireaksjoner i betong og beskriver prosedyrer for feltundersøkelser, prøveuttak og etterfølgende laboratorieundersøkelser – med tanke på å ...
  • Bæreevneklassifisering av bruer med alkalireaksjoner 

   Johansen, Håvard (Statens vegvesens rapporter;855, Report, 2022-12)
   Rapporten er en uformell veiledning om hvordan alkalireaksjoner i betong kan ivaretas i forbindelse med bæreevneklassifisering av bruer. Den er utarbeidet i forbindelse med Statens vegvesens FoU-program Bedre bru-vedlikehold ...
  • Askimporten - feltforsøk med overflatebehandling 

   Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;848, Report, 2022-12)
   Rapporten gir en oppsummering av resultater fra et testfelt med ulike overflateprodukter på veggelementer i Askimporten tunnel. Elementene ble påført både fargeløse impregneringer/hydrofoberende impregneringer, hvitpigmenterte ...
  • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse 

   Helgestad, Stig Henning; Hornbostel, Karla; Bjøntegaard, Øyvind; Antonsen, Roy (Statens vegvesens rapporter;851, Report, 2023-02)
   Statens vegvesen etablerte i 2019 et feltforsøk ved Tjeldsundbrua, for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse. Det blir sett på både reparasjonsmørtler og mørtler anbefalt for innsprøyting av anodesystemer i ...
  • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse 

   Hornbostel, Karla; Rodum, Eva; Helgestad, Stig Henning; Antonsen, Roy E. (Statens vegvesen rapporter;850, Report, 2024-02)
   Statens vegvesen etablerte i 2019 et feltforsøk på Tjeldsundbrua i Harstad kommune, for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse av armering i betong. I feltforsøket prøves både reparasjonsmørtler og mørtler ...