Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStatens vegvesen Vegdirektoratet
dc.date.accessioned2019-04-16T08:08:39Z
dc.date.available2019-04-16T08:08:39Z
dc.date.issued1999-08
dc.identifier.isbn82-7207-460-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2594738
dc.descriptionHåndboken er utgått.nb_NO
dc.description.abstractTekniske bestemmelser og retningslinjer for offentlige trafikkskilt, vegoppmerking og trafikksignaler er hittil blitt publisert samlet i Håndbok-050 Skiltnormaler. Det har imidlertid vist seg vanskelig å holde en så stor publikasjon à jour - siste utgave av håndboken er fra 1987. De tre hoveddeler av håndboken - skilt, oppmerking og signaler - henvender seg også i noen grad til ulike grupper av fagspesialister. Normalbestemmelsene vil derfor heretter bli publisert i tre separate håndbøker: - Håndbok 048 Trafikksignaler (signalnormal) - Håndbok 049 Vegoppmerking (oppmerkingsnormal) - Håndbok 050 Trafikkskilt (skiltnormal) Skiltnormalen er et omfattende normalverk. For å forenkle fremtidig oppdatering og revisjon blir den nye Håndbok 050 utgitt i fire separate deler: Del 1 Fellesbestemmelser Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt Del 4 Serviceskilt, vegvisningsskilt Denne første utgaven av Del 3 er i det alt vesentlige en oppdatert utgave av kapitlene 13,14,15 og 18 i Håndbok-050 Skiltnormaler ‘87. Innholdet er ført á jour med endringer i forskrifter og normalbestemmelser etter 1987. I tillegg er det gjort enkelte mindre endringer av teknisk art.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesHåndbok / Statens vegvesen;050
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSkiltnormalernb_NO
dc.subjectForbundskiltnb_NO
dc.subjectPåbudsskiltnb_NO
dc.subjectOpplysningskiltnb_NO
dc.subjectTrafikkskiltnb_NO
dc.titleTrafikkskilt : Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt : normaler [Håndbok 050]nb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber100nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal