• Veiledning i bruk i bitumenemulsjon 

   Johansen, J.M. (Intern rapport;1059, Research report, 1982)
  • Vurdering av Trøgermetoden 

   Hveding, Arne; Dørum, Sigmund; Lofthaug, Jens Kasper (Intern rapport;1267, Research report, 1986-03)
   Rapporten vurderer Trøgermetoden generelt og drøfter de enkelte innstillingsparametre. En ny metode, kalt PSM/RMS, for innstilling av sliteeffekten fra nålepistolen er prøvet på naturstein og tre asfaltkvaliteter. ...
  • Ringanalyse av Trøgermetoden 

   Lofthaug, Jens Kasper (Intern rapport;1317, Research report, 1987-03)
   I 1986 ble det utført ringanalyse med 10 Trøgerapparater. Det ble testet 18 asfaltprøver og 1 standardprøve (sintret carborundum). Alle asfaltprøvene var av samme massetype (Ab16t), men de var proporsjonert med 3 ulike ...
  • Grusmaterialers vannømfintlighet: Hovedfagsoppgave for UiO 

   Hauck, Christine (Intern rapport;1403, Report, 1989-04)
   I denne oppgaven er det utført følgende undersøkelser: - Undersøkelse av grus- og finmaterialets materialegenskaper. - Forsøk med deformasjoner i et bærelagsmateriale forårsaket av vibrerende last. - Studium av ...
  • Stålrør som skredoverbygg : innlegg på kurs i sikring av veger mot snøskred, mars 1990 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1436, Research report, 1990)
  • Seminar on the use of EPS in road construction : June 21st, Lysebu, Oslo 

   Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport;1511, Report, 1991)
   I et seminar arrangert fredag 21. juni 1991 på Lyseby i Oslo ble eksemplar på bruk av Ekspandert Polystyren (EPS) som lett fyllmasse i Japan og Norge presentert. Rapporten gir en dokumentasjon av nevnte eksemplarer.
  • Ringtrykkets nedbrytende effekt på vegoverbygningen nr. 1528 

   Statens vegvesen (Intern rapport/Vegdirektoratet;1528, Report, 1992-03)
   Norge er et av få land som har innført krav til ringtrykk. Kontakttrykket mellom dekk og vegbane avviker fra ringtrykket. Kontakttrykket består av normale og tangentielle komponenter. Maksimalt kontakttrykk kan være 1-2 ...
  • Utstøping av stålrørspeler 

   Kompen, Reidar; Baardvik, Gunvor (Intern rapport;1560, Report, 1992-09)
   Stålrørspeler bør som hovedregel utstøpes ved tørrstøp. Tillatt vannmengde i pelen ved tørrstøp skal ikke overstige et volum tilsvarende 1 cm x bunnarealet. Skrå peler og "vertikale" peler med avvik fra loddlinje slik ...
  • Trykksondering (CPT) : tolkning av forsøk, erfaringer : innlegg på kurs i grunnboring, mai 1993 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1624, Research report, 1993)
  • Regnearkprogrammet RAMPEL 

   Aabøe, Roald; Giske, S. (Intern rapport;1621, Report, 1993)
   Rapporten tar for seg regnearkprogrammet RAMPEL. RAMPEL regner ut pelers bæreevne basert på rammedata etter Peleveiledningen (1987). Programmet gjør bruk av rengearkprogrammet EXCEL 4.0. I brukerveiledningen beskrives ...
  • Setningsprogrammet TID : program for beregning av setningens tidsforløp 

   Aabøe, Roald (Intern rapport;1609, Report, 1993)
   Denne rapporten tar for seg bruken av programmet TID. Programmet beregner vertikalsetninger og tidsforløp etter Janbu's metoder og er basert på bruk av Excel versjon 4.0 eller 3.0.
  • Setningsberegningsprogrammet SETNING 

   Aabøe, Roald (Intern rapport;1605, Report, 1993)
   Denne rapporten tar for seg bruken av programmet SETNING. Programmet beregner vertikalsetninger etter Janbu's metoder og er basert på bruk av EXCEL versjon 4.0 eller 3.0.
  • Vegbetong - foredrag ved NVF's temamøte oktober 1991 og på Via Nordica juni 1992 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;1696, Conference object, 1994)
  • Sikring av overdekning for armering 

   Kompen, Reidar; Liestøl, Gunnar (Intern rapport;1731, Report, 1994)
   Formålet med denne rapporten er å legge grunnlaget for endringer i praksis for prosjektering og utførelse av overdekning for armering i betongkonstruksjoner. Hensikten med disse endringene er både å oppnå bedre samsvar ...
  • Sprøytebetong til betongreparasjoner 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;1700, Report, 1994)
   Rapporten inneholder manus for to foredrag holdt av Reidar Kompen: 1. Reparasjon med sprøytebetong. Teknologidagene i Nord-Norge 09. - 01. mars 1992. 2. Sprøytebetong til betongreparasjoner. Brukerkurs arrangert av firma ...
  • Rapport fra stipendreise til Praha høsten 1995 

   Krokeborg, Jon (Intern rapport;1831, Report, 1995)
   I forbindelse med konferansen "SHRP and Traffic Safety" i Praha 20. - 22. september 1995 ble det arrangert et møte mellom SHRP kontakter i Europa. Tildelt stipend for å se på hvordan de andre europeiske land har tatt ...
  • Tunneling Asia '97 : optimizations of linings in road tunnels 

   Grønhaug, Arne (Intern rapport;1906, Research report, 1996)
  • Frostmålinger i 12 utvalgte tunneler vinteren 1995/96 

   Iversen, Edvard (Intern rapport;1915, Report, 1996)
   Vinteren 1995/96 er det utført frostmålinger i 12 utvalgte tunneler - 3 (4) undersjøiske Vardø, Kvalsund, Ellingsøy og (Tromsø tunnelene) - 6 lavtrafikk Nesbø, Fjærland, Berg, Byreberg, Vågslid og Røste tunnelene - 3 ...
  • Støttekonstruksjon i armert jord : langtidsmålinger : Rv. 4 Gjøvik 

   Vaslestad, Jan; Johansen, Tor Helge (Intern rapport;1852, Research report, 1996)
  • Skarnsundet bru : feltforsøk overflatebehandling 

   Larsen, Claus K. (Intern rapport;1926, Report, 1997)
   Denne rapporten oppsummerer initieringen, planleggingen og gjennomføringen av feltforsøkene med overflatebehandling på Skarnsundet bru.