Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDanner, Tobias
dc.contributor.authorVikan, Hedda
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-11-23T07:25:09Z
dc.date.available2018-11-23T07:25:09Z
dc.date.issued2016-09
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574485
dc.description.abstractBruk av salt til is- og snøsmelting er en viktig del av dagens vinterdrift på vei og bruer. I dag er det i hovedsak NaCl som er i bruk. Det er velkjent at MgCl2 er i tillegg til andre positive egenskaper mer effektiv til issmelting ved betydelig lavere temperaturer enn NaCl og det har vært utrykt ønske om økt bruk av magnesiumklorid som avisningssalt. Samtidig er det usikkerhet knyttet til effekten av MgCl2-salt på betongbestandighet. I laboratorieforsøk, under gitte forhold, er det vist at MgCl2 kan være svært skadelig for betong gjennom en rekke kjemiske reaksjoner som kan medføre økt porøsitet, riss, og redusert fasthet. Rapporten gir en kort oversikt over generelle fysikalske effekter av salt som kan gi avskalling på betong, samt en detaljert litteraturgjennomgang av de kjemiske effektene av MgCl2 på betong.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;652
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSaltnb_NO
dc.subjectMagnesiumkloridnb_NO
dc.subjectBetongnb_NO
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectBestandighetnb_NO
dc.subjectTrafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingennb_NO
dc.titleEffekt av Magnesiumklorid på Betongbestandighet : Status og litteraturstudiumnb_NO
dc.title.alternativeEffect of Magnesium chloride on concrete durability : Status and literature reviewnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal