Show simple item record

dc.contributor.authorÅstebøl, Svein Ole
dc.contributor.authorCoward, Jan Emil
dc.date.accessioned2018-09-04T07:40:01Z
dc.date.available2018-09-04T07:40:01Z
dc.date.issued2006-02
dc.identifier.issn1504-9361
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560592
dc.description.abstractRapporten viser utvikling i saltholdighet i 5 overvåkingspunkter. Den omhandler ikke forurensning av drikkevannsbrønner. Grunnvann: Effekten av vegsalting på grunnvannskvalitet overvåkes ved 4 målestasjoner. Resultatene viser at endring i saltforbruket fra år til år vil gi en forsinket virkning på grunnvannskvaliteten p.g.a. grunnvannets lave strømningshastighet. Undersøkelsene viser at grunnvannet påvirkes av vegsalt i hele grunnvannsmagasinets dybde. Ved målestasjonene hadde saltpåvirket grunnvann fra 2 til 133 ganger høyere saltkonsentrasjon enn bakgrunnsverdien (upåvirket grunnvann). Saltpåvirkningen bestemmes av saltforbruket, gjennomstrømningen i magasinet (mengde pr tidsenhet) og prøvestedets avstand fra vegen. Overvann: Målingene viste en klar saltpåvirkning i overvannet. Saltkonsentrasjon (Na+Cl) i overvannet i middel pr år var opptil 20 ganger høyere enn bakgrunnskonsentrasjonen. I vintersesongen var saltkonsentrasjonen i overvannet langt høyere, opptil 80 ganger høyere enn bakgrunnskonsentrasjonen. I sommersesongen var saltkonsentrasjonen 5-11 ganger høyere enn bakgrunnskonsentrasjonen. Målingene viser en klar tendens til økende saltutslipp fra veganlegget i løpet av de 6 årene målingene har pågått. Klima, saltforbruk, grunnforhold og veganleggets utforming og alder er faktorer som påvirker saltavrenningen fra vegen. Over tid vil det skje en oppkonsentrering av salt i grunnen som bidrar til en økning i saltavrenning til drenssystemet. Hvor mye denne faktoren betyr i forhold til variasjoner i årlig saltforbruk er det ikke grunnlag for å bedømme med foreliggende grunnlag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesUTB-rapport;2006/03
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSaltnb_NO
dc.subjectMiljønb_NO
dc.subjectVassdragnb_NO
dc.subjectGrunnvannnb_NO
dc.subjectOvervannnb_NO
dc.subjectOvervåkingnb_NO
dc.subjectUtbyggingsavdelingennb_NO
dc.titleEffekter av vegsalting på vann : 5 overvåkingspunkter 1998 - 2004nb_NO
dc.title.alternativeEffekter av vegsalting på vann : fem overvåkingspunkter 1998 - 2004nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal