Show simple item record

dc.contributor.authorVegdirektoratet
dc.date.accessioned2018-07-02T10:33:58Z
dc.date.available2018-07-02T10:33:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn82-7207-439-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503939
dc.descriptionDenne håndboken erstatter etter omnummereringen håndbok 015, Feltundersøkelser, 1997. Faglig innhold fra 1997. Håndboken er utgått og erstattet av håndbok R211, Feltundersøkelser, 2018.nb_NO
dc.description.abstractFeltarbeid skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår skade på personer. Arbeidet skal foregå i henhold til vegvesenets HMS-håndbøker, og ellers etter andre lover og regelverk som gjelder for arbeidet, arbeidsplassen og omgivelser for øvrig. Personlig verneutstyr er påbudt ved flere typer feltarbeid. Arbeidsgiver har ansvar for at dette er tilgjengelig, og den enkelte arbeidstaker er selv ansvarlig for bruk av utstyret. Maskiner og utstyr skal brukes og vedlikeholdes i henhold til instrukser for bruk av utstyret. Ved noen typer feltarbeid må det også innhentes tillatelse fra grunneier for å utføre de planlagte undersøkelser, og også tillatelse til å benytte private veger. Undersøkelser og ferdsel i vernede områder krever spesiell varsomhet og tillatelse. Dersom fornminner oppdages under arbeidet, skal rette instans varsles omgående. Noen feltundersøkelser krever at det på forhånd skaffes oversikt over forskjellige typer kabler og ledninger, både i grunnen og i vann/luft. I nødvendig omfang skal slike kabler/ledninger påvises av eier og merkes eller innmåles.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesHåndbok / Statens vegvesen;R211
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectAsfaltnb_NO
dc.subjectGeoteknikknb_NO
dc.subjectKontrollnb_NO
dc.subjectBetongnb_NO
dc.subjectBærelagnb_NO
dc.subjectPrøvetakingnb_NO
dc.subjectRegistreringnb_NO
dc.subjectMaterialernb_NO
dc.subjectGeologinb_NO
dc.subjectUndersøkelsernb_NO
dc.subjectTilstandnb_NO
dc.subjectMålingernb_NO
dc.titleFeltundersøkelser : retningslinje [Håndbok R211]nb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber256nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal