• Field station Sandnessjøen 

      Danner, Tobias; Revert, Andres Belda; Gelker, Mette Rica (Statens vegvesens rapporter;374, Report, 2020-03)
      Tre opprissede betongbjelker støpt med forskjellige bindemiddel-sammensetninger ble undersøkt etter 25 års marin eksponering ved feltstasjon Sandnessjøen. Betongbjelkene ble undersøkt med tanke på effekten av riss på ...