• Veiledning for regulering av elektriske sparkesykler på offentlig grunn 

      Wold, Håkon; Westerheim, Hans (Statens vegvesens rapporter;806, Report, 2022-03)
      Denne temaveilederen adresserer de mulighetene som (by)kommunene har til å regulere og påvirke innføring og drift av mikromobilitet gjennom planlegging, bruk av regelverk, avtaler og anbudskonkurranser. Den beskriver ...