• Registrering av aksellast: Erfaringer med veiing i fart (WIM) 2011-2015 

      Riddervold Levy, Jorunn (Statens vegvesens rapporter;613, Report, 2016-06)
      Denne rapporten beskriver aktiviteter og tester på veiing-i-fart, gjennomført i perioden 2011-2015, med de viktigste resultatene. Testene inkluderer noen få varianter av sensorer og dataloggere, over en relativt kort ...