• Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008-2011 : vegtunnelers oppetid 

   M. Johansen, Johnny; Holen, Åsmund; ViaNova (Statens vegvesens rapporter;143, Report, 2012-08-15)
   Rapporten dokumenterer resultater fra analyse av stengetider og oppetider for vegtunneler bygd etter tradisjonell utførelse iht håndbok 021 Vegtunneler sammenholdt med utførelse med helstøpt tunnelhvelv. Formålet med ...
  • Vegrams: Premisser for planlegging, prosjektering, bygging og rehabilitering 

   Johansen, Johnny (Statens vegvesens rapporter;233, Report, 2019-05)
   Denne veilederen beskriver et verktøy, VegRAMS,som skal bidra til å tilfredsstille kravene i vegnormalene (N100 Veg- og gateutforming, N400 Bruprosjektering, N500Vegtunneler) om at det i planfasen skal tas hensyn til ...