• On-line målinger av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter : erfaringer 

      Roseth et al., Roger (Statens vegvesens rapporter;291, Report, 2014-04)
      Denne rapporten gir en oversikt over erfaringer Bioforsk har med bruk av on-line måleutstyr for overvåkning av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter. Fordeler ved denne teknologien sammenliknet med manuell prøvetakning ...