• Forskningsprosjekter og annen virksomhet : tunnel og betongseksjonen i 2014 

   Tunnel og betongseksjonen (Statens vegvesens rapporter;354, Report, 2015-02-03)
   Denne rapporten er en sammenstilling av hva Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet har drevet med i 2014. Alle aktiviteter er naturlig nok ikke beskrevet her, men mye av den utadrettede aktiviteten er med. Nyhetsbrevene ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet: Tunnel og betongseksjonen i 2015 

   Tunnel og betongseksjonen (Statens Vegvesens rapporter;622, Report, 2016-06)
   Denne rapporten er en sammenstilling av hva Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet har jobbet med i 2015. Alle aktiviteter er naturlig nok ikke beskrevet her, men mye av den utadrettede aktiviteten er med. Nyhetsbrevene ...