• Ringanalyse på polymermodifisert bitumen 2017 : NAMet bindemidler 

      Jørgensen, Torbjørn; Hovin, Wenche (Statens vegvesens rapporter;679, Report, 2018-03)
      Norsk Asfaltforenings faggruppe NAMet Bindemidler arrangerte vinteren 2017 en ringanalyse på polymermodifisert bitumen (PMB). Hensikten var å bidra til bedre utførelse og kontroll med aktuelle prøvingsmetoder. To ...