• LTA 2011: Oppfølging av forsøksstrekninger : etatsprogrammet Varige veger 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;197, Report, 2013-03)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2015 i etatsprogrammet Varige Veger. Dataverktøyene NVDB123 og PMS 2010 benyttes til å dokumentere dekke-tilstanden. Målebilregistreringer med ViaPPS viser ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2013 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;265, Report, 2014-01)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2016 i etats-programmet Varige Veger. Målebilregistreringer og dataverktøyene NVDB123 og PMS 2010 benyttes til dokumentasjon av dekketilstand. Etter to år ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2016 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;501, Report, 2017-02)
   LTA 2011-prosjektet ble fulgt opp ut året 2016 i etatsprogrammet Varige Veger. Dekketilstanden på ti forsøksstrekninger ble dokumentert. Etter fem år med trafikk var midlere spordybde 10,6 mm for LTA-strekningene og 9,9 ...
  • Vegdekker i Region øst 2019 : status for dekketilstand, kvalitet og kontrakter 

   Myre, Jostein (Statens vegvesens rapporter;610, Report, 2019-12)
   Rapporten gir oversikt over vedlikeholdsasfaltering 2019