• Enkle tiltak for å redusere hindringer for gående : Idekatalog 

      Hollakleiv, Frøydis; Kjølseth, Jahn Ivar (Statens vegvesens rapporter;540, Report, 2019-08)
      Idékatalogen presenterer eksempler på enkle tiltak som kan iverksettes for å redusere hindringer og øke tilgjengeligheten i gangvegnettet for alle som går, sykler, triller og ruller. Rapporten fokuserer på tiltak som er ...