• Effektivisering av planlegging. Forprosjekt 

   Haraldsen, Ulf; Furuholt Ingebrigtsen, Sigrid (Statens vegvesens rapporter;88, Report, 2012-04)
   Denne rapporten tar sikte på å utrede effektivitetsfremmende tiltak i planleggingen av investerings-, drifts- og vedlikeholdstiltak i vegsektoren, der målet er et økt potensial for å effektivisere planleggingen for Statens ...
  • Geoplan : arbeidsprosess for planlegging av grunnundersøkelser ved hjelp av digitale verktøy 

   Aunaas, Kristian; Juvik, Eivind; Hellum, Øyvind (Statens vegvesens rapporter;175, Report, 2013-05)
   I perioden mellom november 2011 og februar 2012 har Statens vegvesen testet ut en ny arbeidsprosess knyttet til planlegging av nye grunnundersøkelser, anleggsoppfølging og drift av utbyggingsporsjekter i Statens vegvesen. ...