• Erfaringsrapport E18 Bjørvikatunnelen: Fotodokumentasjon 

      Stø, Ivar; Fløtre, Kjetil (Statens vegvesens rapporter;407, Report, 2016-08-30)
      Rapporten viser bilder fra sammenkoblingen av senketunnelen og eksisterende Festnings-tunnel i berg. Bildene viser arbeidsgangen i en dyp byggegrop med spunt og betongkulvert og ramper. De viser også hvordan en sprengte ...