• Beredskapsanalyse E39 Rogfast 

   Hofseth, Marius (Statens vegvesens rapporter;125, Report, 2012-11-09)
   Beredskapsanalyse av tunnelsambandet E39, Rogfast
  • Grunnkurs i håndtering av skred og flom : Kompendium 

   Humstad, Tore (Statens vegvesens rapporter;621, Report, 2020-01)
   Dette er et kompendium for kurs i håndtering av flom- og skredfare for veg i Statens vegvesen. Kurset samsvarer i stor grad med temaene i Vegvesenets beredskapsplaner for håndtering naturfarer. Disse omfatter oversikt over ...