• Handlingsplan for ITS : 2014-2017 

      Seksjon for trafikkforvaltning; ITS-seksjonen (Statens vegvesens rapporter;288, Report, 2014-04)
      Handlingsplanen er en revisjon av Handlingsplan for ITS i Statens vegvesen fra 2009, og tar i tillegg utgangspunkt i ITS-strategien fra 2012 for å beskrive de planlagte tiltakene mer detaljert.