• Syklisters adferd i utvalgte løsninger langs Ring 2 i Oslo 

      Andersen, Karianne; Svorstøl, Eli-Trine; Yogarajah, Karunya; Sandøy Nærum, Haldis (Statens vegvesens rapporter;417, Report, 2015-08)
      Hensikten med denne rapporten var å gjennomføre en studie av syklisters adferd i kryssløsninger og strekninger, samt syklisters forståelse av disse løsningene. Det er gjennomført konkrete registreringer og observasjoner i ...