• Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord : Årsrapport 2014 

   Olsen, Roar; Harborg, Trond; Hågensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;366, Report, 2014-06)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region nord for 2014, og viser utviklingstrekk i perioden ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord : Årsrapport 2018 

   Olsen, Roar; Harborg, Trond (Statens vegvesens rapporter;239, Report, 2019-05)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene i Region nord for 2018, og viser utviklingstrekk for perioden ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region Nord: Årsrapport 2015 

   Olsen, Roar; Harborg, Trond (Statens vegvesens rapporter;608, Report, 2016-05)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region nord for 2015, og viser utviklingstrekk for perioden ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord: Årsrapport 2016 

   Olsen, Roar; Trond, Harborg (Statens vegvesens rapporter;607, Report, 2017-07)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region nord for 2016, og viser utviklingstrekk for perioden ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord: Årsrapport 2017 

   Olsen, Roar; Harborg, Trond (Statens vegvesen;478, Report, 2018-06)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region nord for 2017, og viser utviklingstrekk for perioden ...
  • Temaanalyse av traktorulykker 

   Olsen, Roar; Øvernes, Kristian; Harborg, Trond; Hågensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;574, Report, 2016-04)
   Temaanalyse av traktorulykker bygger i hovedsak på dybdestudier fra UAG av 27 dødsulykker med traktor for perioden 2005- 2014. I tillegg er det supplert med analyse av statistikk fra STRAKS-ulykkesregisteret over ca. 600 ...