• Reagere effektivt og samordna på natur-og skredfare 

      Kristensen, Lene L.; Bjordal, Heidi; Orset, Knut Inge; Frekhaug, Martine H.; Humstad, Tore (Statens vegvesens rapporter;657, Report, 2020-05)
      Denne rapporten oppsummerer utviklingsprosjektet RESPONS (Reagere effektivt og samordna på natur- og skredfare), som har pågått i perioden 2018-2019. Hensikten med prosjektet har vært å gjøre Statens vegvesen bedre ...