• Forskningsprosjekter og annen virksomhet : tunnel- og betongseksjonen 2013 

      Dunham (redaktør), Kristoffer Dean (Statens vegvesens rapporter;276, Report, 2014-02)
      Denne rapporten er en sammenstilling av hva Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet har drevet med i 2013. Alle aktiviteter er naturlig nok ikke beskrevet her, men mye av den utadrettede aktiviteten er med. Nyhetsbrevene ...