• Effekt av Magnesiumklorid på Betongbestandighet : Status og litteraturstudium 

   Danner, Tobias; Vikan, Hedda (Statens vegvesens rapporter;652, Report, 2016-09)
   Bruk av salt til is- og snøsmelting er en viktig del av dagens vinterdrift på vei og bruer. I dag er det i hovedsak NaCl som er i bruk. Det er velkjent at MgCl2 er i tillegg til andre positive egenskaper mer effektiv til ...
  • Field station Sandnessjøen 

   Danner, Tobias; Revert, Andres Belda; Gelker, Mette Rica (Statens vegvesens rapporter;374, Report, 2020-03)
   Tre opprissede betongbjelker støpt med forskjellige bindemiddel-sammensetninger ble undersøkt etter 25 års marin eksponering ved feltstasjon Sandnessjøen. Betongbjelkene ble undersøkt med tanke på effekten av riss på ...
  • Kloridbestandighet av 1980-tallets offshorebetong 

   Rodum, Eva; Danner, Tobias (Statens vegvesens rapporter;504, Report, 2019-12)
   I perioden 1983-1988 produserte Norwegian Contractors i Hinnavågen store prøveelementer (betongsøyler) med offshore-betong for utplassering ved DNV GLs marine feltstasjon i Bergen. Søylene ble produsert i henhold til ...