• Renholdsforsøk 2017 : Uttesting av renholdsmaskiner i gate i Trondheim 

      Snilsberg, Brynhild; Gryteselv, Dagfin; Sætermo Veivåg, Inga-Loise; Lamo Hauan, Thomas; Dalseth Austigard (Trondheim kommune), Åse (Statens vegvesens rapporter;534, Report, 2018-05-14)
      Statens vegvesen har tidligere gjennomført uttesting av ulike typer maskiner for veg- og tunnelrenhold de senere årene, og resultater viser det er bør fokuseres på maskiner som kommer til der støvet akkumuleres, utstyrets ...