• Lærebok Drift og vedlikehold av veger 

      Dahlen, Jon (Statens vegvesens rapporter;365, Report, 2015-06-30)
      Boka samler grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater. Første utgave av denne læreboka kom i november 2011. Denne utgaven har tatt sikte på å inkludere oppdatert kunnskap og ny kunnskap. En rekke ...