Show simple item record

dc.contributor.authorVegdirektoratet
dc.date.accessioned2018-02-15T12:24:14Z
dc.date.available2018-02-15T12:24:14Z
dc.date.issued2015-08
dc.identifier.isbn978-82-7207-686-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2485006
dc.descriptionHåndboken erstatter håndbok 140 Konsekvensanalyser. Håndboken er utgått og erstattet av håndbok V712 Konsekvensanalyser, 2018.nb_NO
dc.descriptionAugust 2015 – versjon 1.1 Kap. 1: Endringer ihht til ny forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) Kap. 5.2.3: Nye tidsverdier Alle kapitler: Oppretting av skrivefeil, feil i tabeller og layoutnb_NO
dc.description.abstractStatens vegvesen har lang tradisjon for bruk av konsekvensanalyser i sin planlegging. Den første håndboka om konsekvensanalyser kom i 1988. Foreliggende håndbok avløser utgaven fra 2006. Bakgrunnen for denne revisjonen er at det er behov for oppdatering i forhold til endringer i lover, forskrifter og nye veiledere. Det er ikke gjort endringer av selve utredningsmetodikken, så dette er en relativt begrenset revisjon. Det vil bli arbeidet videre med revisjonsarbeid for både prissatte og ikkeprissatte konsekvenser. Det planlegges en ny utgave av håndboka i 2017, som vil ha større endringer. Arbeidet er bestilt av Veg- og transportavdelingen og utført av Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesHåndbok / Statens vegvesen;V712
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVegbyggingnb_NO
dc.subjectKonsekvensanalysenb_NO
dc.subjectVegplanleggingnb_NO
dc.subjectTrafikkplanleggingnb_NO
dc.subjectVegernb_NO
dc.subjectTransportnb_NO
dc.titleKonsekvensanalyser: veiledning [Håndbok V712]nb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber224nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal