Show simple item record

dc.contributor.authorVegdirektoratet
dc.date.accessioned2014-11-20T08:58:35Z
dc.date.available2014-11-20T08:58:35Z
dc.date.issued2014-10
dc.identifier.isbn978-82-7207-677-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/226193
dc.descriptionHåndbok V123 Kollektivhåndboka erstatter tidligere håndbok 232 Tilrettelegging for kollektivtransport på veg (2008). Håndboken er utgått og erstattet av håndbok V123 utgitt i november 2014.nb_NO
dc.description.abstractKollektivtrafikk har en viktig transportfunksjon i byer, tettsteder, regioner og mellom landsdeler. Tilrettelegging for mer og bedre kollektivtrafikk kan bidra til å løse nasjonale utfordringer knyttet til velferd, mobilitet, transport, universell utforming og miljø. Statens vegvesen har sektoransvar for veg og vegtrafikk innenfor rammer fastsatt av overordnet myndighet, jf. instruks gitt ved kongelig resolusjon av 15. mars 2011. Instruksen gir Statens vegvesen ansvar for å utvikle kunnskap og til å ta initiativ til og drive fram tiltak for bedre kollektivtransport innenfor og utenfor etatens ansvarsområder. Denne veiledningen inngår i dette arbeidet. Håndbok V123 er en del av Statens vegvesens håndbokserie og er en veiledning på nivå 2. Håndboka må først og fremst sees på som en teknisk veiledning for planlegging og utforming av infrastruktur for buss. Veiledningen er et supplement til håndbok N100 Veg- og gateutforming som inneholder krav knyttet til utforming av anlegg for kollektivtrafikk. Fraviksbehandling av krav i normalene følger fastsatte rutiner, jf. håndbok N100 Veg- og gateutforming.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesHåndbok / Statens vegvesen;V123
dc.subjectBusslommernb_NO
dc.subjectPlasseringnb_NO
dc.subjectFramkommelighetnb_NO
dc.subjectVedlikeholdnb_NO
dc.subjectLokaliseringnb_NO
dc.subjectUtstyrnb_NO
dc.subjectKollektivtransportnb_NO
dc.subjectHoldeplassernb_NO
dc.subjectVegernb_NO
dc.subjectUtformingnb_NO
dc.subjectVeiledningnb_NO
dc.titleKollektivhåndboka : Tilrettelegging for kollektivtransport på veg : [Håndbok V123]nb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record