Show simple item record

dc.contributor.authorÅstebøl, Svein Ole
dc.contributor.authorHvitved-Jacobsen, Thorkild
dc.contributor.authorVollertsen, Jes
dc.contributor.authorFlesjø, Kristine
dc.date.accessioned2014-04-02T12:01:46Z
dc.date.available2014-04-02T12:01:46Z
dc.date.issued2010-03-17
dc.identifier.issn1504-5005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193604
dc.description.abstractRapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet som svar på endrede klimaforhold. Delprosjekt 3 Flom og erosjon, som denne rapporten en en del av, gjennomgår prosjekterings- og vedlikeholdstiltak for å tilpasse klimabildet. Formålet med pilotprosjektet har vært å vurdere om renseeffekten for veiavrenning i våte overvannsbasseng forventes å bli påvirket av en fremtidig klimautvikling for perioden 2071 - 2100. Løsningen av oppgaven er basert på at foreliggende kortids regnserie er benyttet til å produsere et antall regnserier ut fra best tilgjengelige opplysninger om fremtidens klima. De nye regnseriene utgjør således prognoser for de fremtidige nedbørsforholdene. Regnseriene er benyttet som input til en kalibrert og validert modell for simulering av rensing i vått overvannsbasseng. Analysen er basert på foreliggende regnserie fra nedbørstasjon Oslo - Lambertseter og et nærliggende modellbasseng ved E6 Skullerudkrysset i Oslo. Analysen viser at forventet endring i klima kun marginalt vil redusere renseeffekten for veiavrenning i våte overvannsbasseng. Forventede endringer i klima gir ikke grunnlag for å endre dagens dimensjoneringspraksis for våte overvannsbasseng.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVegdirektoratetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesTeknologirapport;2573
dc.subjectVegernb_NO
dc.subjectOvervannnb_NO
dc.subjectRensingnb_NO
dc.subjectVannforurensingnb_NO
dc.subjectAvrenningnb_NO
dc.titleRensing av overvann fra vei i fremtidens klima, 2071 - 2100nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record