Show simple item record

dc.contributor.authorDalen, Anders
dc.contributor.authorTomten, Heidi
dc.contributor.authorStorli, Marit Sletteberg
dc.contributor.authorAasdal, Siri
dc.contributor.authorBerget, Trond
dc.contributor.authorJølsgard, Erik J.
dc.contributor.authorGrendstad, Gyda
dc.contributor.authorLandsverk, Olav
dc.contributor.authorNygård, Odd
dc.contributor.authorLøtveit, Sigurd
dc.contributor.authorBulling, Liv
dc.date.accessioned2014-03-04T15:04:03Z
dc.date.available2014-03-04T15:04:03Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/191104
dc.descriptionSamferdselsdepartementet ba Vegdirektoratet om å «igangsette et arbeid med sikte på å innarbeide en nasjonal sykkelstrategi i etatenes forslag til Nasjonal transportplan 2006–2015». Statens vegvesen opprettet en arbeidsgruppe for å utføre arbeidet.nb_NO
dc.description.abstractStortinget har bedt om en nasjonal sykkelstrategi Under Stortingets behandling av St.meld. nr. 24 (2000-2001) «Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand» den 7. juni 2001 ble Regjeringen bedt om å utarbeide en nasjonal sykkelstrategi med det mål at det skal bli tryggere og mer attraktivt å velge sykkel som framkomstmiddel. Stortinget ba om at en slik nasjonal sykkelstrategi måtte inngå som en del av den nasjonale transportplanen. Strategien er blitt laget av Statens vegvesen i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet, Kommunenes Sentralforbund og Syklistenes Landsforening. Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at Statens vegvesen skal stå ansvarlig for det endelige strategiforslaget, men mener likevel at det er viktig at innspillet er laget i samarbeid med andre aktører. I forslag til Nasjonal transportplan 2006-2015 er Statens vegvesens forslag til oppfølging av nasjonal sykkelstrategi tatt med. Mål for en nasjonal sykkelstrategi Målet for en nasjonal sykkelstrategi er at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle. Disse delmålene er satt opp: • Risikoen for å bli drept eller varig skadd i vegtrafikkulykker skal ikke være høyere for en syklist enn for en bilist. • Andelen sykkeltrafikk i «sykkelbyer» (byer som velger å legge til rette for sykling) skal økes med 50 %. • Sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser. I dag er risikoen for død eller varig skade tre ganger så høy for syklister som for bilførere, regnet per kilometer. Målene om en kraftig økning i sykkelbruken gir sykkelen en viktig rolle i transportsystemet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.subjectSykkeltrafikknb_NO
dc.subjectPlanleggingnb_NO
dc.subjectNTP 06-15nb_NO
dc.subjectSyklingnb_NO
dc.titleNasjonal sykkelstrategi : trygt og attraktivt å sykle : Nasjonal transportplan 2006-2015nb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record