Show simple item record

dc.contributor.authorDavik, Kjell Inge
dc.contributor.authorBhasin, Rajinder
dc.contributor.authorKveldsvik, Vidar
dc.date.accessioned2014-02-11T12:45:41Z
dc.date.available2014-02-11T12:45:41Z
dc.date.issued2002-02-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/190448
dc.description.abstractFormålet med dette arbeidet er å gjennomføre analyser av vannlekkasjer og injeksjon sett i forhold til de ingeniørgeologiske forhold i Frøyatunnelen. Basert på et omfattende litteraturmateriale mottatt fra Frøyatunnelens prosjektledelse, er det blitt gjort en sammenligning mellom Q-verdier, injeksjonsmengde, vannlekkasjer og geologi. En sammenligning av injeksjonsmengder med bergmassens oppsprekkingsgrad (forholdet RQD/Jn) og skjærstyrke (forholdet Jr/Ja) viser at når disse to forholdene minker, så øker injeksjonsbehov betraktelig. En tillempet Q-verdi (Qi), basert på oppsprekkingsgrad, skjærfasthet og lekkasjer (l/min) inn i tunnel, kan til en viss grad brukes til å forutsi injeksjonsmengder i Frøyatunnelen. I tillegg er det en kortfattet en sammenligning av prognose, basert på forundersøkelser, og de faktiske forhold i tunnelen. Dette kan hjelpe til å belyse hvilke av de utførte forundersøkelser som ga mest verdifull informasjon sett i forhold til erfaringene under driving.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherVegdirektoratetno_NO
dc.relation.ispartofseriesIntern rapport;2261
dc.relation.ispartofseriesMiljø- og samfunnstjenlige tunneler (prosjekt);11
dc.relation.ispartofseriesNGU-rapport;20001042-1
dc.subjectForundersøkelserno_NO
dc.subjectTunnelerno_NO
dc.subjectFrøyano_NO
dc.subjectInjeksjonerno_NO
dc.titleFrøyatunnelen - vurdering av injeksjon i forhold til Q-parametreno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber42no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record