Arbeidet ble delt i tre delprosjekter: Forundersøkelser, Samspill med omgivelsene og Tetteteknikk.

Recent Submissions

 • Sluttrapport sprekkemodellen 

  Nilssen, Per; Beitnes, Anders (Intern rapport;28, Report, 2003-04-05)
  Byggherrer og samfunnet stiller stadig nye og strengere krav til tetting av berget i tunneler og andre underjords anlegg for å unngå å påvirke grunnvannsbalansen lokalt i området rundt anlegget. I tillegg stilles det ...
 • Prosedyrer for injiseringsforsøk 

  Alteren, Bodil; Beitnes, Anders (Miljø- og samfunnstjenlige tunneler/Rapport;19, Report, 2002-08-15)
  Rapporten presenterer prosedyrer for gjennomføring av injiseringsforsøk i sprekkerigg ved SINTEF Bygg og miljø, avdeling Berg og geoteknikk. Prosedyrene gjengis slik forsøkene gjennomføres pr. juli 2002. Senere forbedringer ...
 • Samfunnstjenlige vegtunneler 1998-2001 : sluttrapport 

  Davik, Kjell Inge; Buvik, Harald (Nr. 97;Publikasjon / Vegdirektoratet, Others, 2001)
 • Tunnel investigation and groundwater control 

  Lindstrøm, Mona; Kveen, Alf (107;Publication / Norwegian Road Research Laboratory, Others, 2005)
 • Undersøkelser og krav til innlekkasje for å ivareta ytre miljø 

  Karlsrud, Kjell; Erikstad, Lars; Snilsberg, Petter (Publikasjon / Vegdirektoratet;nr. 103, Research report, 2003)
 • Miljø- og samfunnstjenlige tunneler : sluttrapport 

  Lindstrøm, Mona (Publikasjon / Vegdirektoratet;nr. 105, Research report, 2004)
 • Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg 

  Palmstrøm, Arild; Nilsen, Bjørn; Pedersen, Knut Borge; Grundt, Leif (Publikasjon;101, Research report, 2003-10)
  Delrapporten "Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg" har som hensikt å gi byggherrer, konsulenter og entreprenører retningslinjer for hvor mye undersøkelser det er fornuftig å utføre under planlegging og bygging ...
 • Injeksjon: av problemsone ved byggingen av T-Baneringen 

  Davik, Kjell Inge; Åndal, Torkild (Intern rapport;2234, Research report, 2001-11)
  Under byggingen av T-Baneringen fra Tåsen til Nydalen traff man på en meget oppsprukket syenittgang. Forinjisering av denne sonen ble en krevende oppgave. Sonen var kjent fra drivingen av Tåsentunnelen der den også bød på ...
 • Inspeksjon og logging av brønner over Romeriksporten. Vurdering av lekkasjepotensial og stabilitet 

  Rønning, Jan Steinar; Elvebakk, Harald; Davik, Kjell Inge (Intern rapport;2254, Research report, 2001-10-30)
  NGU har sammenstilt data samlet inn med optisk televiewer og andre geofysiske logger fra 4 borehull i området Lutvann – Puttjern i Østmarka, Oslo. Borehullene ble boret i etterkant av lekkasjene i Romeriksporten for å ...
 • Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging på Krokskogen, Buskerud 

  Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2344, Research report, 2003-12-16)
  I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger innenfor fire områder på Krokskogen i Hole og Ringerike kommuner. Hensikten med undersøkelsene ...
 • Teoretisk og empirisk forståelse av forinjeksjon og mulighet for redusert sikringsmengde i utvalgte tunnelstrekninger 

  Barton, Nick; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2323, Research report, 2003-06)
  Rapporten er utarbeidet på oppdrag av "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", og beskriver utfordringer mht. forinjeksjon i oppsprukket berg foran tunnelstuffen, og med forslag til løsninger. I de siste år er det på norske ...
 • Laboratorietesting av injeksjonssementer ved T-Baneringen 

  Holm, Jan Viggo; Heimli, Per; Davik, Kjell Inge (Intern rapport;2250, Research report, 2001-11)
 • Vanninfiltrasjon: Erfaringer og anbefalinger 

  Lindstrøm, Mona; Magnussen, Anette Wold; Kveldsvik, Vidar (Intern rapport;2324, Research report, 2003-06-05)
  Denne rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet ”Miljø- og samfunnstjenlige tunneler”. Formålet med ”Delprosjekt C4 Vanninfiltrasjon” er å etablere et grunnlag for prosjektering, drift og vedlikehold av vanninfilt ...
 • Befaring av eksisterende tunneler med lekkasjer. Vurdering av betydning for naturmiljø 

  Bendiksen, Egil; Often, Anders; Erikstad, Lars (Intern rapport;2349, Research report, 2004)
  I prosjektet ”Miljø- og samfunnstjenlige tunneler” delprosjekt B ”Samspill med omgivelsene” er det arbeidet med å bedre erfaringsgrunnlaget for å vurdere skader på naturmiljøet knyttet til tunnellekkasjer. Innenfor de ...
 • Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging, E39, Skaun, Sør-Trøndelag 

  Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Mauring, Eirik; Tønnesen, Jan Fredrik (Intern rapport;2345, Research report, 2004-01-29)
  I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger over tre tunneler langs nye E-39 fra Øysand til Orkanger. Hensikten med undersøkelsen var ...
 • Borehullsinspeksjon: En utprøving og sammenligning av optisk og akustisk televiwer 

  Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Davik, Kjell Inge (Intern rapport;2255, Research report, 2001-01-31)
  Som en del av forprosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige Tunneler" har NGU testet ut akustisk og optisk televiewer. Det ble leid en optisk televiewer, BIPS, Raax Co, (Japan) fra Malå Geoscience og en akustisk televiewer fra ...
 • Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging, Jong - Asker 

  Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2343, Research report, 2004-01-07)
 • Prediction of leakage into Lunner tunnel based on discrete fracture flow models 

  Lindstrøm, Mona; Cuisiat, Fabrice; Skurtveit, Elin; Kveldsvik, Vidar (Intern rapport;2318, Research report, 2003-03-04)
  As part of the project “Tunnels for the citizen”, sub-project B “Environmental concerns”, coordinated by the Norwegian Road Authority (“Statens vegvesen”), a discrete fracture network model was used to investigate ...
 • Injeksjon: Erfaringer fra Hagantunnelen 

  Andersson, Helen; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2325, Research report, 2003)
  Systematisk innsamling av erfaringer med injeksjonsmetodikk, som er brukt på forskjellige prosjekter, er blitt utført siden 2000. I den første studien [1] ble disse seks tunnelprosjekter studert; Tåsen, Svartdalen, Lundby, ...
 • T-bane Ullevål stadion - Nydalen: forundersøkelser og injeksjon 

  Løset, Fredrik; Kveldsvik, Fredrik; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2331, Research report, 2003-08-19)
  Mellom Ullevaal stadion og Nydalen er det sprengt ut en vel 1200 m lang tunnel for T-baneringen. Denne tunnelen ligger like ved siden av vegtunnelen Tåsentunnelen. Fra T-baneringens tunnel forligger det en mengde data ...

View more