Show simple item record

dc.contributor.authorWesterdahl, Harald
dc.contributor.authorKveen, Alf
dc.contributor.authorLindstrøm, Mona
dc.date.accessioned2014-02-24T09:45:02Z
dc.date.available2014-02-24T09:45:02Z
dc.date.issued2003-07-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/190422
dc.description.abstractSeismisk modellering av ulike situasjoner med skarpe depresjoner og dybdebegrensede vertikale svakhetssoner viser at man ikke kan forvente å oppnå et entydig tolket bilde av den geologiske situasjonen dersom man benytter en forenklet tolkningsteknikk og har et begrenset datagrunnlag. Resultatene som presenteres i denne rapporten viser at bl.a. at det er vanskelig å avgjøre entydig ut fra refrasjonsseismiske data om man har en svakhetssone under en skarp depresjon i fjellet. Syntetiske data fra to ulike modeller, begge uten svakhetssone under en depresjon, ble overlevert til en seismisk kontaktor for tolkning uten at tolkeren kjenner modellen på forhånd. Resultatene fra denne blindtesten viser at tolkeren legger inn en svakhetssone under depresjonen. Selv om tolkningsresultatet er i uoverensstemmelse med modellen, er ikke tolkningen feil. Mangel på entydighet i dataene gir rom for tolkninger. Blindtesten viser at tolkningen som presenters er konservativ. Presentasjon av flere tolkningsalternativer ville vært å foretrekke der situasjonen tilsier at dette kan være viktig. I forbindelse med skarpe depresjoner i fjell, kunne man for eksempel presentere to forskjellige tolkninger, de to ytterpunktene: En der man forsøker å forklare dataene ut fra variasjon i fjelltopografien (dyp og helning i depresjonen) og en der man antar et minimumsdyp og forklarer dataene fra hastighetsendringer. Forutsetningen for å gjøre dette er naturligvis at oppdragsgiver er villig til å betale for den ekstra tolkningsinnsatsen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherVegdirektoratetno_NO
dc.relation.ispartofseriesIntern rapport;2328
dc.relation.ispartofseriesMiljø- og samfunnstjenlige tunneler/Rapport;32
dc.relation.ispartofseriesNGI-rapport;20001042-3
dc.subjectTunnelerno_NO
dc.subjectSeismikkno_NO
dc.subjectRefraksjonno_NO
dc.subjectLøsmasseno_NO
dc.subjectModellerno_NO
dc.titleSeismisk modellering: Modellering av seismiske data over løsmassefylte depresjoner, svakhetssoner og ved kabelhengno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber26no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record