• Inn i det ukjente. En studie av nye trafikanters møte med Oslos kollektivtrafikk 

   Hartmann, Anders; Hillestad, Ingunn; Lu, Songying; Winsvold, Eivin (UTB-rapport;2009 / 07, Research report, 2009-09-28)
   Denne rapporten oppsummerer en kvalitativ studie av nye trafikanters møte med Oslos kollektivtrafikk. Turister er valgt ut som studieobjekt ettersom disse har liten bakgrunnskunnskap om Oslos kollektivsystem, og dermed ...
  • Trafikantenes kunnskaper og holdninger til trafikksikkerhet - 2004 

   Nordbakke, Susanne; Fyhri, Aslak (TS-rapport;2005 : 03, Report, 2005-04)
   Rapporten viser resultatene av en omfattende spørreundersøkelse om trafikantenes kunnskaper om trafikksikkerhet, deres atferd i trafikken og deres holdning til et utvalg temaer vedrørende trafikksikkerhet. Det er fjerde ...