• Island miljøtunnel: Erfaringer med monteringsrammer for armering 

      Kompen, Reidar (Intern rapport;2104, Research report, 1999-10)
      Som det første anlegget i Norge har Statens vegvesen Vestfold benyttet monteringsrammer etter det danske ARM-TEC systemet ved byggingen av Island miljøtunnel på E 18 i nordre Vestfold. Armeringsbindingen har blitt tatt ...