Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStatens vegvesen Vegdirektoratet
dc.date.accessioned2014-01-20T14:37:19Z
dc.date.available2014-01-20T14:37:19Z
dc.date.issued2003-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189888
dc.descriptionHåndboken erstatter "Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold" fra 1999.nb_NO
dc.descriptionHåndboken er utgått.nb_NO
dc.description.abstractStandarden beskriver grunnlaget for drift og vedlikehold av veger gjennom funksjonskrav, samt konkretiserer nivået for innsatsen gjennom krav til tilstand og/eller krav til tiltak. Ved å gjennomføre standarden på landsbasis sikres trafikantene mot sprang i kvalitet eller tilbud over regionsgrensene og mellom distriktene. Standardkravene angir de nivåer som samfunnet er tjent med. Av budsjettmessige grunner kan det i forbindelse med at det inngås kontrakter bli aktuelt å senke kravene for noen drifts- og vedlikeholdsarbeider og eller eventuelt ta forbehold om dette. Slike endringer skal avtales mellom Vegdirektoratet og regionene som en del av mål og resultatsstyringen. På vegruter eller steder hvor forholdene til visse tider kan bli særlig vanskelig for vegbrukerne, kan det være nødvendig med større innsats enn den beskrevne standard. Standarden legger opp til en klassifisering av vegnettet etter stamveger og øvrige riksveger i tillegg til en inndeling etter årsdøgntrafikk (ÅDT). De fleste av standardkravene er driftsrelaterte og knyttet til den virksomheten som har størst betydning for den daglige trafikkavviklingen. Det forutsettes at innsatsen rettet mot vedlikehold av basiskonstruksjonene i vegsystemet blir utført på en slik måte at konstruksjonenes funksjon og levetid blir som planlagt.nb_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherStatens vegvesenno_NO
dc.relation.ispartofseriesHåndbok / Statens vegvesen;111
dc.subjectVedlikeholdno_NO
dc.subjectVegerno_NO
dc.subjectDriftno_NO
dc.subjectStandarderno_NO
dc.subjectProsesskodenno_NO
dc.titleStandard for drift og vedlikehold : retningslinjer [Håndbok 111]no_NO
dc.typeBookno_NO
dc.source.pagenumber51no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel