Now showing items 1238-1257 of 3532

  • Improving the cost effectiveness of water sensitive road design 

   Ryan, Brooke (Conference object, 2006)
   Treating stormwater at the roadside is currently not proving cost effective for the Victorian state road authority on major greenfields road projects, however other smaller more urbanised sites such as road duplication ...
  • Increasing the implementation of traffic safety management systems by organisations 

   Phillips, Ross O.; Nævestad, Tor-Olav; Jordbakke, Guri Natalie (TØI rapport;1664/2018, Report, 2018-10)
   A broad implementation of traffic safety management systems (traffic SMS) by organisations has the potential to improve road safety for employees and other road users. To inform the choice of measures for increased uptake ...
  • Independent Analyses of AMC Floating Bridge BJF 2019 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-11-28)
   Perform independent global analyses of AMC K12 concept
  • Independent Analyses of OON Floating Bridge BJF 2019 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-11-28)
   Perform independent global analyses of OON K12 concept
  • Indikatorer for bylogistikk 

   Eidhammer, Olav (TØI rapport;1815/2021, Report, 2021-01)
   Byer og bylogistikk står i dag overfor mange utfordringer. En av dem er kampen om knappe arealer til transport. Antall godsleveranser til bysentrum øker og med det antall vare- og lastebiler. Det er behov for tiltak som ...
  • Indikatorer for miljøvennlig bytransport - en kunnskapsstatus 

   Nenseth, Vibeke; Nielsen, Gustav (TØI rapport;1029-2009, Report, 2009-09)
   Indikatorere som viser samspillet mellom miljø- og samfunnsutviklingen blir stadig viktigere i en miljøpolitisk sammenheng. Indikatorer kan forenkle og kommunisere komplekse sammenhenger og tendenser og har en antenne- og ...
  • Indre stabilitet i støttekonstruksjoner av armert jord 

   Bruun, Hermann; Vaslestad, Jan (Intern rapport;1475, Research report, 1991-01)
   Denne rapporten tar for seg bruk av stål-bånd som armering i armert jord støttekonstruksjoner. Den er tenkt å være en støtte for revideringen av aktuelle punkter i kap. 16 i Håndbok - 016.
  • Influence of cracks and spacers on chloride penetration and reinforcement corrosion in concrete 

   Strømme, Øyvind (Master thesis, 2017)
   Denne oppgaven tar for seg effekten av riss og avstandsholdere på kloridinntrengning og armeringskorrosjon i betong. Studien ble utført i tilknytning til Statens vegvesens E39-prosjekt, WP 7.1.1, der NTNU er med på å samle ...
  • Information Requirements for International Truck Drivers 

   Makulec, Marek (Master thesis, 2015)
   The purpose of this project is to investigate hypothesis whether poor performance of foreign heavy goods vehicles drivers in very challenging Norwegian conditions is effect of lack of information. If so, then which information ...
  • Infralyddeteksjon av snøskred og vurdering av konsept for automatisk integrasjon med database for snøobservasjoner 

   Lunde, Sondre (Master thesis, 2017)
   Infralydsystemene som er installert for overvåking av skredaktivitet i Norge har det kommersielle navnet «Infrasound detection of avalanches», forkortet IDA. I Norge har det tradisjonelt sett vært liten bruk av tekniske ...
  • Infrastructure improvements and freight transport: a case study on Møre & Romsdal 

   Svelund, Adrian (Master thesis, 2017)
   The Norwegian Public Road Administration has observed a relatively high growth in freight transport on the Halsa-Kanestraum ferry transit, which it believes is the result of recent infrastructure investments in the region. ...
  • Infrastrukturmarkedet i Norge 

   Duvholt, Jan Erik; Follinglo, Knut Arne (Master thesis, 2016)
   Gjennom en kvalitativ metodetilnærming har det blitt utført totalt 23 ulike dybdeintervjuer av 27 ulike nøkkelpersoner tilhørende ulike byggherre- og entreprenørorganisasjoner. Det er også utført dokumentundersøkelser i ...
  • Injeksjon - erfaringer fra Jong - Askertunnelene 

   Andersson, Helen (Teknologirapport;2424, Research report, 2005-12-12)
   En systematisk innsamling av erfaringer med injeksjonsmetodikken som er brukt på ulike tunnelprosjekter er tidligere utført i regi av prosjektet 'Miljø- og samfunnstjenlige tunneler'. Tunnelene i studien er lokalisert i ...
  • Injeksjon : erfaringer fra Lunnertunnelen 

   Lindstrøm, Mona; Andersson, Helen (Intern rapport;2313, Research report, 2003-03)
   En systematisk innsamling av erfaringer med injeksjonsmetodikken som er brukt på forskjellige prosjekter i tettbygde strøk er tidligere utført i regi av "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" (Rapport nr.2 ). Den tidligere ...
  • Injeksjon Bjarkøyforbindelsen - Kvernsundtunnelen : Gjennomgang av injeksjonsomfanget med særlig vekt på "Problemsonen" 

   Iversen, Edvard (Statens vegvesens rapporter;674, Report, 2018-02)
   Et område I tunnelen på ca 70 meter ga uvanlig store vannlekkasjer. Sonen strekker seg fra pel ca. 3.737 - 3790 og har en retning på tunnelen med ca. 60 grader. Det ble brukt tilsammen 35 injeksjonsomganger med tilsammen ...
  • Injeksjon: av problemsone ved byggingen av T-Baneringen 

   Davik, Kjell Inge; Åndal, Torkild (Intern rapport;2234, Research report, 2001-11)
   Under byggingen av T-Baneringen fra Tåsen til Nydalen traff man på en meget oppsprukket syenittgang. Forinjisering av denne sonen ble en krevende oppgave. Sonen var kjent fra drivingen av Tåsentunnelen der den også bød på ...
  • Injeksjon: Erfaringer fra Hagantunnelen 

   Andersson, Helen; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2325, Research report, 2003)
   Systematisk innsamling av erfaringer med injeksjonsmetodikk, som er brukt på forskjellige prosjekter, er blitt utført siden 2000. I den første studien [1] ble disse seks tunnelprosjekter studert; Tåsen, Svartdalen, Lundby, ...
  • Injeksjon: erfaringer fra utførte tunnelprosjekter 

   Davik, Kjell Inge; Åndal, Torkild; Andersson, Helen; Aasen, Oddbjørn (Intern rapport;2233, Research report, 2001-11)
   I forbindelse med NFR-prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" har erfaringene fra en rekke gjennomførte tunnelprosjekter blirr samlet. Analyse av erfaringer fra gjennomførte prosjekter er av avgjørende betydning ...
  • Injeksjonsarbeider ved Knappetunnelen 

   Nyhaug Jenssen, Lars Erik; Halland Wedervang, Torben (Master thesis, 2013-06)
   Knappetunnelen er en to-løps tunnel som går mellom Sandeide i sør og Liavatn i nord. Når tunnelen står ferdig, vil den være en del av Ringveg Vest. Dette er hovedvegen som forbinder bydelene i Bergensområdet. Knappetunnelen ...