Now showing items 1286-1305 of 3503

  • Ja, sånn gjør vi det, men jeg har aldri visst hvorfor: Kompetanseutvikling 

   Holmsen, Kari (Bachelor thesis, 2011-05)
   Undersøkelsen viser at Kjøretøy- og kontrollstudiets grunnmodul, forvaltning (KKS 101) har gitt et betydelig bidrag til å dekke gapet mellom eksisterende og nødvendige etats- og forvaltningsrettslig kompetanse knyttet til ...
  • Jakobine.xls 

   Aabøe, Roald; Knutson, Åsmund; Dolva, Bjørn Kristoffer; Holme, J. (Intern rapport;1647, Research report, 1994-01)
   Denne rapporten er en brukerveiledning til PC-programmet JAKOBINE.XLS beregnet for bruk i stabilitetsberegninger. Regnearket EXCEL 4.0 blir brukt. I den tidligere versjonen av JAKOBINE.XLS, JAKOB skrevet i FORTRAN, ble det ...
  • Jet-grouting : statusrapport etter fire forsøksprosjekt 

   Hoksrud, Lars Ø.; Hovi, Harald; Oset, Frode; Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport / Veglaboratoriet;1405, Research report, 1989-04)
  • Jobbsykling på vinterstid – En case-studie av arbeidstakere på Sluppen 

   Kjølseth, Jahn Ivar (Master thesis, 2020-06-23)
   Ifølge Nasjonal transportplan er det et mål at daglige reiser på korte avstander skal i mest mulig grad utføres ved hjelp av sykkel, gåing og kollektivtransport. Sykkel blir ofte trukket fram som et transportmiddel som har ...
  • Jobbsykling på vinterstid – En case-studie av arbeidstakere på Sluppen 

   Kjølseth, Jahn Ivar (Master thesis, 2020-06)
   Ifølge Nasjonal transportplan er det et mål at daglige reiser på korte avstander skal i mest mulig grad utføres ved hjelp av sykkel, gåing og kollektivtransport. Sykkel blir ofte trukket fram som et transportmiddel som har ...
  • Jordarmert brulandkar 

   Nilsen, Magnus; Enger, Øyvind R.; Persson, Aleksander; Skaldebø, Tone B. (Bachelor thesis, 2016)
   Rapporten tar for seg å lage en norsk beskrivelse/veiledning av jordarmert brulandkar. Vårt mål er å få byggherrer/utbyggere til å bruke denne metoden når de konstruerer bruer med mindre spenn.
  • Jordarters vannømfintlighet: orienterende undersøkelse av forholdet vanninnhold/bæreevne 

   Eirum, R. (Intern rapport;512, Research report, 1973-11)
   For å undersøke et materials vannømfintligthet er det utført C.B.R. målinger på en del ulike jordarter hvor vanninnholdet er øket for hver bæreevnemåling. Undersøkelsen viser at telefarlige materialer (T.3-T.4) allerede ...
  • Jordnagling 

   Vaslestad, Jan (Publikasjon: Statens vegvesen;99, Research report, 2002-10)
   Jordnagling er en metode som forsterker eksisterende grunn ved bruk av jordnagler (kamstål eller lignende) som installeres i grunnen. Det som skiller jordnagling fra armert jord er at metoden innebærer en grunnforsterkning ...
  • Jordnagling : NVF stipend 

   Aabøe, Frode; Oset, Frode (Research report, 1989)
  • Jordnagling : sikring av høy skråning ved Fv. 502 Bårlidalen i Eidsvoll 

   Brimi, Henrik; Kjølberg, Jens-Ole; Stubberud, Anne Lena; Westgaard, Markus Johansen (Bachelor thesis, 2017)
   Rapporten omhandler jordnagling og sikring av skråning ved det pågående trafikksikringsprosjektet ved fylkesveg 502 ved Bårlidalen i Eidsvoll. Den er skrevet på oppdrag fra Statens vegvesen, Region øst. Bruk av jordnagling ...
  • Jordnagling: foredrag på kursdagene NTNU 1996 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1892, Research report, 1996-08)
   Jordnagling er en metode som forsterker eksisterende grunn ved bruk av jordnagler (kamstål el.l.) som installeres i grunnen. Det som skiller jordnagling fra armert jord er at metoden innebærer en grunnforsterkning av ...
  • Jordnagling: stipendreise til Seattle og Portland 1996 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1933, Research report, 1997-02)
   Rapporten beskriver en stipendreise til Seattle og Portland i november 1996 for å studere jordnagling. En rekke jordnaglingsprosjekter er beskrevet. Metoden brukes i utstrakt grad i staten Washington og Oregon.
  • Jordnaglingsmur med enkel frontløsning : reparasjon av tørrmur med stagforankring 

   Sloreby, Erik (Intern rapport;2116, Research report, 1999-11)
   SK-kurs i geoteknisk prosjektering 3.-4. november 1999
  • Jordnaglingsmur ved Vingrom kirke : erfaringsrapport 

   Dolva, Bjørn Kristoffer; Vaslestad, Jan; Johansen, Tor Helge; Jenshus, Roger; Tennstrand, Petter; Sloreby, Erik; Gråberg, Johannes (Laboratorieserien;56, Research report, 1994-02)
   Rapporten omhandler bruk av jordnagling for etablering av støttemur ved Vingrom kirke. Fronten er dekket av en maskinmurt tørrmur. Dette er den første permanente jordnaglingskonstruksjonen i Norge, og det ble foretatt ...
  • Jordskjelvdesign i Statens vegvesen: Anbefalinger for geoteknisk prosjektering av veger og samvirke jord-konstruksjoner 

   Kaynia (NGI), A. M.; Johansson (NGI), J.; Torgersrud (NGI), Ø.; Bruun (SVV), H.; Haugen (SVV), E. (Statens vegvesens rapporter;604, Report, 2017-05)
   Eurokode 8, Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning, deler konstruksjoner/byggverk inn i seismiske klasser. Disse definerer sikkerhetsnivået mot jordskjelvpåkjenning avhengig av konstruksjonens funksjon og ...
  • Jordtrykk på betongelementer. Artikkel til Nordisk Geoteknikermøte, Reykjavik 1996 

   Vaslestad, Jan; Johansen, Tor Helge (Intern rapport;1891, Research report, 1996-08)
   I 1992 ble det bygd to betongelementtunneler for henholdvis ny E6 og jernbanen ved Medby i Saltdal. Løsningen ble benyttet som et alternativ til en 100 m lang pelefundamentert bru, og det ble oppnådd en kostnadsbesparelse ...
  • Jordtrykk på betongrør 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1554, Research report, 1992-05)
   Det finnes en rekke teorier for beregning av jordtrykk på stive rør. De fleste av de beregningsmodellene bygger på Marston/Spangler's teorier. Betongrør i Norge og Sverige er dimensjonert etter en modifisert Marston/Spangler ...
  • K0 - måling : hensikt og metoder 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport / Vegdirektoratet;, Others, 1989)
  • K11 - Feasibility study for damper between tower and bridge girder, phase I 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2020-04-27)
   This note describes the phase 1 of a feasibility study for a damper between tower and bridge girder. For this alternative K11 concept it is proposed to replace the girder-tower connection in K11_07, by two passive viscous ...
  • K12 - Architectural design 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes our work on the architectural design of the floating bridge. Heyerdahl Architects AS has been engaged in earlier phases of the project "E39 Stord - Os" with a proposal for an end anchored floating ...