• Mengdeendringer i vegprosjekt - årsaker og tiltak for betre prosjektering 

  Skogan, Jakob Kalvig (Bachelor thesis, 2019-11)
 • Syklistars hastigheit ved vinterforhold 

  Sandven, Øyvind (Master thesis, 2019-06)
  Det har dei siste åra vore eit aukande fokus på å få fleire til å velja sykkelen som transportmiddel. Særleg om vinteren har det lenge vore tradisjon å setja vekk sykkelen, ettersom vinteren medfører utfordringar som kulde, ...
 • Tunnelveiledning : [Håndbok V520] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V520, Book, 2016-11)
  Håndbok V520 Tunnelveiledning gir utfyllende veiledning, anbefalinger mv. til kravene i håndbok N500 Vegtunneler. Denne utgaven av håndbok V520 er en foreløpig versjon. Håndbok V520 inneholder veiledningstekst som er tatt ...
 • Effekt av salt og teleskader på gang- og sykkelveger, en litteraturstudie 

  Karlsson, Hampus; Rise, Torun (SINTEF rapport;2019:01091, Report, 2019-11)
  I Trondheim har man de siste årene sett en forverring av dekketilstanden på gang- og sykkelveger, blant annet ved telehiv og krakelering/oppsprekking av asfalt. I den forbindelse har det blitt stilt spørsmål om salting kan ...
 • RSI-projektet, Volvo Cars bidrag 

  Israelsson, Erik (Report, 2015-06)
  Volvo Cars arbete har genomförts i två parallella externt (del-)finansierade projekt med tydliga synergier. Den större delen av arbetet (>50%) har finansierats av Volvo Cars egna FU-budget (förutveckling). Volvo Cars ...

Vis flere