Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Utslipp fra personbiler med bensin-direkteinnsprøytning - Resultater fra måleprogrammet i EMIROAD 2016 

  Weber, Christian (TØI rapport;1541/2016, Report, 2016-12)
  Rapporten presenterer resultater fra utslippsmålinger av personbiler med GDI-motor. Rapporten bekrefter at bensinbiler slipper ut mer CO2 enn dieselbiler, men dieselbilens forsprang minker: Ved +23 °C slipper bensinbilene ...
 • Varige veger - Nytteberegning 

  Johansen, Johnny M; Granden, Marte (ViaNova rapport;VN PT – 20548, Report, 2015-08-14)
  Rapporten dokumenterer resultatet fra en vurdering av nytten av resultatene fra etatsprogrammet Varige veger. Vurderingen tar utgangspunkt i studium av resultater fra etatsprogrammets delprosjekter samt disse resultatenes ...
 • Grunnparametere innen vegutforming - analyse av fart og friksjon 

  Andersen, Gunnar Aamodt; Wasmuth, Øyvind (Master thesis, 2018-05)
  Målet med denne oppgaven er å gjøre en vurdering av grunnlaget og verdiene som benyttes i den geometrisk utformingen av veger i Norge for grunnparameterne fart og friksjon og å få et bedre kunnskapsgrunnlag for disse ...
 • Physical Infrastructure Needs for Autonomous & Connected Trucks 

  Paulsen, Johan Tobias (Master thesis, 2018-06)
  The rapid development of autonomous vehicles has spawned autonomous trucks and concepts such as truck platoons. These technologies can potentially contribute to lower several key issues regarding road transportation, like ...
 • Learning from Norwegian Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users 

  Figenbaum, Erik; Kolbenstvedt, Marika (TØI rapport;1492/2016, Report, 2016-06)
  En spørreundersøkelse ble gjennomført blant bileiere, for å finne ut hvem elbil- og ladbar hybridbileiere er, hvordan bilene brukes, hvorfor de kjøpes, hvordan teknologien vurderes, sammenlignet med bensin- og dieselbileiere. ...

Vis flere