Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Varmgang i alunskifertipp 

  Hallingstad, Cecilie; Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per (Statens vegvesen rapporter;977, Report, 2024-05)
  I 2019 oppstod det varmgang i en massetipp bestående av såkalte blandmasser av alunskifer og andre «ikke forurensede» bergarter nær Kistefoss på Jevnaker. Massene bestod av berg tatt ut i skjæring i forbindelse med omlegging ...
 • Årsrapport 2019 

  Statens vegvesen (Report, 2020-04)
 • Årsrapport 2020 

  Statens vegvesen (Report, 2021-04)
 • Årsrapport 2022 

  Statens vegvesen (Report, 2023-04)
 • Årsrapport 2010 

  Statens vegvesen (Report, 2011-04)

Vis flere