• Veiminner i Oslo fylke: Nasjonal verneplan delplan 1-1537-1960 

  Statens Vegvesen Oslo (Report, 2000)
  Denne rapporten gir en kort innføring i periodens veihistorie for hele landet og for Oslo. Rapporten presenterer de veirelaterte kulturminner som foreslås vernet i Oslo.
 • Rammeverk og internasjonale føringer for ITS 

  ViaNova Plan og Trafikk AS (Statens vegvesens rapporter;188, Report, 2019-04)
  Rapporten beskriver de internasjonale og nasjonale føringene som definerer handlingsrommet for utvikling og innføring av ITS, kalt «rammeverket for ITS». Det består av politiske, juridiske og tekniske krav og forutsetninger ...
 • Foreløpige retningslinjer for erverv og drift av massetak 

  Statens Vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;028b, Book, 1977-02)
  Disse retningslinjene er utarbeidet ut fra erkjennelsen av at det foreligger behov for nærmere regler om saksbe­handlingen før masseuttak settes i gang. Det er i seg selv et mål å oppnå en mest mulig ensartet behandling ...
 • På linje med Vegdirektoratet 

  Statens Vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1988)
  Dette er en brosjyre laget til nytilsatte i Vegdirektoratet med opplysninger om etaten.
 • Aesthetic Characteristics of Roads—Between Road Planning Professionals’ Ideals and Laypersons’ Perceptions 

  Blumentrath, Christina Andrea (Philosophiae doctor (PhD) thesis;2016:13, Doctoral thesis, 2016)
  Roads are one of the most frequently used public spaces and their aesthetic quality can be of relevance for people’s well-being and behavior. Although road design has been practiced for a long time, theoretical discussions ...

View more