Show simple item record

dc.contributor.authorGrøtli, Esten Ingar
dc.contributor.authorTranseth, Aksel A.
dc.contributor.authorGylland, Anders
dc.contributor.authorRisholm, Petter
dc.contributor.authorBergh, Ida Soon Brøther
dc.date.accessioned2015-09-29T07:56:44Z
dc.date.available2015-09-29T07:56:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-410-1036-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/302390
dc.descriptionNaturfareprosjektet (NIFS)nb_NO
dc.description.abstractProsjektet NIFS1 (Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred) er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Jernbaneverket (JBV) og Statens vegvesen (SVV). Prosjektperioden er 2012-2015. I prosjektet tas det sikte på å samarbeide om felles utfordringer knyttet til naturfare som skaper problemer for infrastruktur og samfunnssikkerhet. Etatene i NIFS har mange av de samme utfordringene, enten det gjelder flom, skred eller uvær. Samtidig har hver etat gjerne «sin» måte å håndtere slike situasjoner, og de ser at det er behov for økt kommunikasjon og samhandling. Prosjektet har som hovedmål å øke kunnskapsutvekslingen og kommunikasjonen. Vi søker det etter gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for overvåkning, kartlegging og varsling av naturfarer. Se. www.naturfare.no Som et ledd i dette arbeidet ønskes det å få utarbeidet en kunnskapsstatus (“state of the art”) for bruk av droneløsninger (både luft og bakkebasert) for overvåkning, kartlegging og varsling av tilsvarende eller potensielt sammenlignbare hendelser og farer. Denne skal inngå i etterfølgende vurderinger av å ta i bruk slik teknologi i arbeid med å håndtere naturfarer. I tillegg ønskes det at kunnskapsstatusen skal gi oversikt knyttet til bruk av teknologi i en bredere sammenheng, da med fokus på overvåking av infrastruktur. Resultatene fra rapporten og synspunkter fra tjenesteleverandører, oppdragsgivere og premissleverandører i bransjen vil bli presentert på et eget seminar 13. januar 2015 i Trondheim.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges vassdrags- og energidirektoratnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport / Norges vassdrags- og energidirektoratet;87-2014
dc.subjectDronernb_NO
dc.subjectTeknologinb_NO
dc.subjectBeredskapnb_NO
dc.subjectKrisernb_NO
dc.titleKartlegging av status og potensiale for dronebasert teknologi: Naturfareprosjektetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record